Ekologinis ūkis

Kas yra ekologinis ūkis?

 

Ekologinis ūkis turi pasižymėti tvariu ir gamtą tausojančiu ūkininkavimu ir žinoma jame dominuoja ekologiniai produktai ir tvari gyvulininkystė. Ekologiniai ūkiai turi taisykles, kurių privalo laikytis, norėdami išlaikyti statusą ir džiuginti vartotojus produkcija, kurią išgauna nenaudodami cheminių ar kitų sintetinių medžiagų. Kitaip negu chemizuotame ūkyje, ekologinis yra skatinamas naudoti natūralias medžiagas ir procesus. Tvarus auginimas grindžiamas ūkininkavimo praktika, aukštos kokybės pašarais, tinkamu gyvulių laikymo tankiu bei higienos sąlygomis, o gydymui pirmumas skiriamas fitoterapiniams ir homeopatiniams preparatams.

 

Nuo ko pradėti ekologinį ūkininkavimą?

 

Norint pradėti ekologinį ūkininkavimą reikia gerai susipažinti su nuostatomis ir gauti sertifikatą iš kontroliuojančios įstaigos. Sertifikavimą atliekanti įstaiga „Ekoagros“ kiekvienais metais atlieka patikras ir padeda judėti teisinga ekologinio ūkininkavimo kryptimi. Ūkininkams visuomet yra suteikiamos galimybės pakeisti krypti ir iš chemizuoto ūkio bandyti persikvalifikuoti ir gauti ekologinio ūkio statusą. Šiam procesui atlikti yra atitinkami laikotarpiai, kiek laiko reikia jūsų gyvuliams ir laukams, kad jie būtų pripažinti, kaip ekologiniai. Viena pagrindinių skatinimo priemonių yra didesnės išmokos už galvijus arba pievų ir laukų tvarkymus.

 

Kaip gydyti gyvūnus ekologiniame ūkyje?

 

Gyvulių augintojai dažnai susiduria su anksčiau paminėta gydymo tema. Pirmumas yra taikomas fitoterapiniams ir homeopatiniams preparatams, tačiau jų veikimas gali nepadėti. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į gyvūnų gerovę ir patį žmogiškumo faktorių ir negalima leisti gyvūnui kankintis. Todėl yra sukurtos išlygos ekologiniams ūkiams. Gyvulių gydymui galima atsakingai panaudoti alopatinius veterinarinius vaistus ir antibiotikus. Ką turi žinoti ūkininkas, gydant ekologinius galvijus antibiotikais:

  • Per 12 mėnesių laikotarpį galima gydyti ne daugiau 3 kartų;
  • Panaudojus antibiotikus, pritaikomas dvigubas išlaukos laikotarpis po paskutinės vaisto naudojimo dienos.

Viršijus leistiną 3 kartų gydymo ribą per 12 mėnesių, gyvulys tampa ne ekologiniu ir norint sugrąžinti jam ekologinį statusą, reikia išlaukti nustatytą pereinamąjį laikotarpį. Iki statuso grąžinimo dienos iš gyvulių išgaunama produkcija negali būti realizuojama kaip ekologinė.

Reikia daugiau informacijos? Kreipkitės į UAB „RVAC” specialistus.

Panašūs įrašai