LT

Ecocid S

Naudojimas

Ecocid S ? universalus, gerai veikiantis dezinfekantas, patikimai ir efektyviai saugantis nuo visų žinomų virusų. Jis taip pat veikia baktericidiškai ir fungicidiškai. Biocidas yra saugus ir plataus veikimo spektro, todėl jį galima naudoti įvairiems tikslams.

Veterinarijos įstaigoms (veterinarijos punktams, klinikoms ir laboratorijoms). Ecocid S galima naudoti visiems paviršiams dezinfekuoti, kai reikia patikimai ir efektyviai sunaikinti visus virusus, gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas bei mikroskopinius grybus. Jį taip pat galima naudoti įrangai, talpykloms, stikliniams gaminiams, instrumentams ir pan. dezinfekuoti.

Gyvūnų laikymo patalpoms. Ecocid S galima naudoti visiems maisto ruošimo paviršiams ir įrangai, tvartams, šunynams, triušių dėžėms, narvams, aviliams ir kitoms gyvūnų laikymo vietoms dezinfekuoti.

Kitiems tikslams. Ecocid S galima naudoti transporto priemonėms, skerdykloms, gyvūnų turgų paviršiams ir įrangai, maisto ruošimo ir laikymo įrangai, namų ūkio įrangai bei paviršiams dezinfekuoti.

Ecocid S darbinį tirpalą galima purkšti, paskleisti rūko pavidalu, naudoti kanopų ar nagų vonelėms, dezinfekciniams kilimėliams įrengti. Iš anksto nuvalytų paviršių ir įrangos bendrai dezinfekcijai reikia ruošti Ecocid S 1 %tirpalą. 50 g maišelio turinį reikia ištirpinti 5 l vandens. Rekomenduotina naudoti drungną vandenį, kad milteliai greičiau ištirptų. Jei reikia paruošti daug dezinfekcinio tirpalo, patartina rinktis 1 kg maišelį ir ištirpinti jo turinį 100 l vandens.

Paskirtis

Koncentracija

Naudojimas

Baigiamoji dezinfekcija

1:100

(1 %)

Mažo slėgio purškikliu ar kitokiu mechaniniu purškikliu darbinį tirpalą reikia purkšti ant iš anksto nuvalytų paviršių, sunaudojant 300 ml/m2. Po 30?60 min. arba kai paviršiai nudžiūna, galima gyvūnus grąžinti į patalpas.

Įrangos valymas ir dezinfekcija

Ūkiuose, peryklose, pašarų ruošimo patalpose

1:200 ? 1:33

(0,5?3 %) priklausomai nuo užteršimo

Nuvalyti ir dezinfekuoti įrangą darbiniu tirpalu reikia mažo slėgio purškikliu ar kitokiu mechaniniu purškikliu, sunaudojant 300 ml/m2. Po 15?60 min., priklausomai nuo užteršimo, įrangą reikia nuplauti švariu vandeniu.

Labai užterštų paviršių bei įrangos valymas ir dezinfekcija ūkiuose

1:50 ? 1:33 (2?3%)

Nuvalyti ir dezinfekuoti įrangą darbiniu tirpalu reikia mažo slėgio purškikliu ar kitokiu mechaniniu purškikliu, sunaudojant 300 ml/m2 Po 30 min. paviršius ir įrangą reikia nuplauti švariu vandeniu.

Geriamojo vandens sistemų sanacija

Baigiamasis valymas ir sanacija

 

 

Nuolatinė geriamojo vandens sterilizacija

 

1:200

(0,5 %)

 

 

 

1:1 000

(0,1 %)

 

Vandens rezervuarą ir tiekimo sistemą reikia užpildyti darbiniu tirpalu. Po 60 min. sistemą reikia kruopščiai praskalauti švariu vandeniu.

 

Atitinkamą Ecocid S kiekį reikia įmaišyti į vandens rezervuarą arba atitinkamu darbinio tirpalo kiekiu reikia užpildyti automatinį dozatorių.

Dezinfekcinis kilimėlis transporto priemonėms ir avalynei, vonia nagoms ar kanopoms dezinfekuoti

1:100

(1 %)

Dezinfekcinį kilimėlį ir vonią nagoms ar kanopoms galima naudoti 4 dienas arba kol jie smarkiai užsiterš.

Aerodezinfekcija

Dezinfekcija aerozoliu, norint sumažinti užsikrėtimą ligų protrūkių metu (ypač kvėpavimo ligų)

Dezinfekcija ?šaltu rūku?

 

 

 

 

 

Dezinfekcija ?karštu rūku?

 

1:200

(0,5 %)

 

 

 

1:100

(1 %)

 

 

 

 

1:25

(4 %)

 

Dezinfekuojama slėgine priemone, kuria galima išpurkšti labai smulkius lašelius arba smulkinamuoju purškikliu, sunaudojant 1 l/10 m2 grindų.

 

Tuščias patalpas (tvartus) mechaniniu ?rūko? įrenginiu reikia užpildyti ?rūku?, naudojant 1 l/10 m2 grindų ir leisti veikti 30 min. Prieš grąžinant gyvūnus į patalpas, jas reikia vėdinti 30?60 min.

 

Pirmiausiai ?rūko? susidarymą skatinančią medžiagą reikia sumaišyti su vandeniu, imant 15 dalių skatintojo ir 85 dalis vandens. Tuomet į tirpalą reikia įberti Ecocid S. Patalpas (tvartus) terminiu ?rūko? įrenginiu reikia užpildyti ?rūku?, naudojant 1 l/40 m2 grindų ir leisti veikti 30?60 min. Prieš grąžinant gyvūnus į patalpas, jas reikia vėdinti 30?60 min.

 

Nepalankus poveikis ir pirmoji pagalba

Jei įkvėpus preparato sudirgsta kvėpavimo takai, nukentėjusįjį reikia išvesti į gryną orą. Pradėjus kosėti, apsunkus kvėpavimui ir pradėjus dusti, t.y. esant sunkiems požymiams, kurie greitai nepraeina, būtina kreiptis medicininės pagalbos.

Atsitiktinai patekęs ant odos preparatas gali ją sudirginti. Nuo tos vietos reikia nuimti suterštus drabužius ir odą plauti dideliu kiekiu vandens. Jei nuplovus odos sudirgimas nepranyksta, būtina kreiptis medicininės pagalbos.

Patekęs į akis preparatas gali jas pažeisti. Atmerktas akis reikia kruopščiai plauti dideliu kiekiu vandens ar fiziologinio akių ploviklio ne trumpiau kaip 15 minučių ir kreiptis medicininės pagalbos.

Atsitiktinai prarijus, preparatas gali pažeisti virškinimo traktą. Negalima bandyti sukelti vėmimo. Burną reikia plauti dideliu kiekiu vandens. Jei nukentėjusysis nepraradęs sąmonės, jam reikia duoti gerti daug vandens. Nedelsiant būtina kreiptis medicininės pagalbos.

 

Preparato likučių ir pakuočių tvarkymas

Nesunaudoto preparato likučiai ir jo pakuotės turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

Saugumo priemonės ir kiti nurodymai

Naudojant preparatą būtina dėvėti apsauginius drabužius ir gumines pirštines, mūvėti avalynę, bei naudoti apsauginius akinius ar veido dangalą.

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo drėgmės, žemesnėje kaip 30 ºC temperatūroje.

Laikyti atokiai nuo degių medžiagų ir saugoti nuo vaikų.

Atplėšto Ecocid S maišelio turinį rekomenduotina sunaudoti per kartą.

Po naudojimo dezinfekcijos įrangą (purškiklius, šlaistykles, ?rūko? įrenginius) reikia praskalauti švariu vandeniu.

Skirtas profesionaliam naudojimui.