LT

Indas speniams dezinfekuoti

Su apsauga nuo skysčio patekimo atgal.